PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix
PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix

Trung Tâm Thúy Nga Hân Hạnh Giới Thiệu:

Hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix - Trấn Thành, Anh Đức & Ngọc Giàu.

From Thuy Nga Paris By Night 116. Thuy Nga Productions May 2016.

WATCH THE VIDEO

Songs ()

PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix

Song List