Phim của Cường Ngô: Cánh Diều Mưa
Phim của Cường Ngô: Cánh Diều Mưa

Phim của Cường Ngô:  Cánh Diều Mưa

Đan Nguyên Vai Chính 

Released on Dec. 24, 2018

 

This full-length content is available for rent or purchase

WATCH THE VIDEO

Phim của Cường Ngô: Cánh Diều Mưa

Song List

  • Cánh Diều Mưa - Full Program

    Đan Nguyên - Cánh Diều Mưa - Full Program

    Đạo diễn Cường Ngô: "Cánh diều mưa” ghi hình tại Thái Lan cùng với hai music “Cánh Diều Mưa” và “Đắp Mộ Cuộc Tình”.   Đan Nguyên nam diễn viên chính và Lilly Nguyễn nữ diễn viên chính