PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix
PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix

Trung Tâm Thúy Nga Hân Hạnh Giới Thiệu:

Hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix - Trấn Thành, Anh Đức & Ngọc Giàu.

From Thuy Nga Paris By Night 116. Thuy Nga Productions May 2016.

This full-length content is available for rent or purchase

WATCH THE VIDEO

PARIS BY NIGHT COMEDY: Tô Ánh Nguyệt Remix

Song List

  • Cánh Diều Mưa - Full Program

    Đan Nguyên - Cánh Diều Mưa - Full Program

    Đạo diễn Cường Ngô: "Cánh diều mưa” ghi hình tại Thái Lan cùng với hai music “Cánh Diều Mưa” và “Đắp Mộ Cuộc Tình”.   Đan Nguyên nam diễn viên chính và Lilly Nguyễn nữ diễn viên chính